Application
06Submit the application

Additional infromation for the applicant

Prostredníctvom centrálnej elektronickej prihlášky ponúkame možnosť vyplniť prihlášku na otvárané akreditované študijné programy prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia.

 

Important information for applicants

Terms for applying
Fees related to study

Electronisation of applying to universities

Quick, easy and modern way of applying to university.

Central Development Project of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic and universities (EUNIS)

We have designed a system of implementation central electronic application to universities, which creates for applicants an organizational and technical solution enabling transparent environment and a unified method of registration to universities.

 

Objectives of central electronic applying to universities:

 

How to proceed? What next?

Create account no installation, account will be created in minute
Sign inForgot your password?

Full participation
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žilinská univerzita v Žiline
Trnavská univerzita v Trnave
Akadémia Policajného zboru
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
Partially participation
Prešovská univerzita v Prešove
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Informational participation
Univerzita Komenského v Bratislave   Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ekonomická univerzita v Bratislave   Technická univerzita vo Zvolene
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave   Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach   Technická univerzita v Košiciach
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach   Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre   Akadémia umení v Banskej Bystrici
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave   Katolícka univerzita v Ružomberku
Univerzita J. Selyeho   Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove   Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Vysoká škola DTI   Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave   Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Vysoká škola Danubius  
Pomohli sme už 37375 uchádzačom zorientovať sa pri výbere vysokej školy, spolu bolo cez tento portál vytvorených 35998 prihlášok.
Much success in entrance exams!