Prihláška
06Podanie prihlášky

Dôležité informácie pre uchádzačov

Prostredníctvom centrálnej elektronickej prihlášky ponúkame možnosť vyplniť prihlášku na otvárané akreditované študijné programy prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia.

 

Dôležité informácie pre uchádzačov

Termíny na podávanie prihlášok
Poplatky a školné súvisiace so štúdiom

Elektronizácia prihlasovania na vysoké školy

Rýchly, jednoduchý a moderný spôsob prihlásenia na vysokú školu.

Centrálny rozvojový projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu, športu Slovenskej republiky a vysokých škôl (EUNIS)

Navrhli sme systém na zavedenie centrálnej elektronickej prihlášky na vysoké školy, ktorý uchádzačom o vysokoškolské štúdium vytvorí organizačne a technicky nové riešenie umožňujúce transparentné prostredie a jednotný spôsob prihlasovania na vysoké školy.

 

Ciele centrálneho elektronického prihlasovania na VŠ:

 

Ako pokračovať?

Založiť účet žiadne inštalácie, účet si založíte do minúty
Prihlásiť saZabudli ste heslo?

Úplné zapojenie
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žilinská univerzita v Žiline
Trnavská univerzita v Trnave
Akadémia Policajného zboru
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
Čiastočné zapojenie
Prešovská univerzita v Prešove
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Informačné zapojenie
Univerzita Komenského v Bratislave   Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ekonomická univerzita v Bratislave   Technická univerzita vo Zvolene
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave   Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach   Technická univerzita v Košiciach
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach   Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre   Akadémia umení v Banskej Bystrici
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave   Katolícka univerzita v Ružomberku
Univerzita J. Selyeho   Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove   Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Vysoká škola DTI   Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave   Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Vysoká škola Danubius  
Pomohli sme už 37458 uchádzačom zorientovať sa pri výbere vysokej školy, spolu bolo cez tento portál vytvorených 36034 prihlášok.
Veľa úspechov pri prijímacích skúškach!